Học hành vất vả kết quả ngọt bùi
Ngân hàng đề
Xem thêm

Toán học

Đề thi HK2 lần 2 lớp 10 Trường THCS&THPT Mỹ Thuận - Vĩnh Long (2019-2020)

Toán học40 câu

Luyện tập Giá trị lượng giác của một cung

Toán học20 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG 5 - THPT NAM HÀ (ĐỒNG NAI)

Toán học20 câu

KIỂM TRA 25P

Toán học15 câu

Luyện tập Phương trình đường thẳng

Toán học20 câu

Luyện tập Phương trình đường thẳng

Toán học20 câu

Kiểm tra Phương trình mặt phẳng

Toán học20 câu

Luyện tập Phương trình mặt phẳng

Toán học20 câu
Xem thêm

Vật lý

VL10-BÀI TẬP CÁC LỰC CƠ HỌC

Vật lý27 câu

KIỂM TRA GIỮA HKI-VẬT LÝ 10

Vật lý40 câu

VL10-BÀI 11- LỰC HẤP DẪN

Vật lý17 câu

CHƯƠNG 3-MÁY BIẾN ÁP

Vật lý12 câu

CHƯƠNG 3-MÁY PHÁT ĐIỆN-ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Vật lý8 câu

VL12-LUYỆN ĐỀ GIỮA HKI

Vật lý30 câu

VẬT LÝ 10

Vật lý10 câu

KIỂM TRA (7 giờ30 tối thứ 3 ) GIỮA KÌ I MÔN VẬT LÝ LỚP 8 .

Vật lý25 câu
Xem thêm

Hóa học

KIEM TRA HUU CO 11 LAN 3

Hóa học10 câu

KIEM TRA HUU CO 11 LAN 2

Hóa học10 câu

kiểm tra vô cơ 12 lần 3

Hóa học10 câu

KIEM TRA VO CO 12 LAN 2

Hóa học10 câu

KIEM TRA VO CO 12 LAN 1

Hóa học10 câu

kiểm tra giữa kì học kỳ 2 môn hóa 11

Hóa học30 câu

Kiểm tra hệ số 1 Hóa Học 8

Hóa học10 câu

ĐỀ KIỂM TRA 25 PHÚT HOÁ 8 (LẦN THỨ IV)

Hóa học10 câu
Xem thêm

Sinh học

thực hành bài tập

Sinh học5 câu
Xem thêm

Ngữ văn

Xem thêm

Tiếng Anh

Phonetic

Tiếng Anh50 câu

KIỂM TRA GIỮA KỲ II LẦN 2 CHO HỌC SINH VẮNG

Tiếng Anh40 câu

Adverbial Clause of Time

Tiếng Anh50 câu

Articles

Tiếng Anh40 câu

Ôn Tập THPT Tiếng Anh 2022 tập 1

Tiếng Anh65 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK 1 - TIẾNG ANH 10 (2021-2022)

Tiếng Anh40 câu

Kiểm tra 15 phút Unit 5 English 12 (2021-2022) 12a5

Tiếng Anh20 câu

15p lớp 11- 2021

Tiếng Anh26 câu
Xem thêm

Lịch sử

Xem thêm

Địa lý

ĐỀ KIỂM TRA 60 PHÚT HỌC KÌ 2 LỚP 12

Địa lý40 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12 (1)

Địa lý20 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK 2 LỚP 10

Địa lý40 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI II NĂM 2021-2022 lớp 11

Địa lý40 câu

ĐỀ KIỂM TRA THỬ LẦN 2 LỚP 12

Địa lý34 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Địa lý20 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT lần 3

Địa lý20 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK 1 LẦN 2

Địa lý25 câu
Xem thêm

Giáo dục công dân

kiểm tra 15 ph cd

Giáo dục công dân4 câu

BÀI 1

Giáo dục công dân20 câu
Xem thêm

Tin học

kiểm tra lần 3

Tin học20 câu

Kiểm tra lần 3

Tin học20 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I lần 2 (2021-2022) Trường THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu
Xem thêm

Công nghệ

Kiểm tra Công Nghệ 7 hệ số 1_lần 2

Công nghệ10 câu

kiểm tra 15 lần 2 môn công nghệ 7

Công nghệ10 câu

Kiểm tra thường xuyên

Công nghệ10 câu

kiểm tra giữa học kỳ I môn công nghê 7 lần 2

Công nghệ25 câu

KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ GIỮA KÌ I 45 PHÚT( 9 giờ 30 sáng chủ nhật)

Công nghệ25 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I _ CÔNG NGHỆ 7_Năm học 2021-2022

Công nghệ25 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 CÔNG NGHỆ 7 NĂM HỌC 2021-2022

Công nghệ25 câu
Xem thêm

Quốc phòng