Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Ngân hàng đề
Xem thêm

Toán học

Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 7 (Hình học Oxyz)

Toán học40 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 5 & 6 (Đa diện & tròn xoay)

Toán học25 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 4 (Số phức)

Toán học25 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Ôn tập kiểm tra HK2 Toán 10

Toán học80 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 3 (Nguyên hàm - Tích phân)

Toán học25 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 2

Toán học25 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Đề ôn tập HK2

Toán học40 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 1

Toán học40 câu
Xem thêm

Vật lý

VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

VL10-BÀI TẬP CÁC LỰC CƠ HỌC

Vật lý27 câu
VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

KIỂM TRA GIỮA HKI-VẬT LÝ 10

Vật lý40 câu
VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

VL10-BÀI 11- LỰC HẤP DẪN

Vật lý17 câu
VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

CHƯƠNG 3-MÁY BIẾN ÁP

Vật lý12 câu
VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

CHƯƠNG 3-MÁY PHÁT ĐIỆN-ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Vật lý8 câu
VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

VL12-LUYỆN ĐỀ GIỮA HKI

Vật lý30 câu
VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

VẬT LÝ 10

Vật lý10 câu
macdangkhoa

KIỂM TRA (7 giờ30 tối thứ 3 ) GIỮA KÌ I MÔN VẬT LÝ LỚP 8 .

Vật lý25 câu
Xem thêm

Hóa học

Thạch Thị Hồng Thấm

KIEM TRA HUU CO 11 LAN 3

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

KIEM TRA HUU CO 11 LAN 2

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

kiểm tra vô cơ 12 lần 3

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

KIEM TRA VO CO 12 LAN 2

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

KIEM TRA VO CO 12 LAN 1

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

kiểm tra giữa kì học kỳ 2 môn hóa 11

Hóa học30 câu
La Việt Thy

Kiểm tra hệ số 1 Hóa Học 8

Hóa học10 câu
Trương Hoài Thương

ĐỀ KIỂM TRA 25 PHÚT HOÁ 8 (LẦN THỨ IV)

Hóa học10 câu
Xem thêm

Sinh học

TRƯƠNG NGỌC AN THI

thực hành bài tập

Sinh học5 câu
Xem thêm

Ngữ văn

Xem thêm

Tiếng Anh

Nguyễn Hoàng Đệ

ÔN LUYỆN TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 LẦN 2

Tiếng Anh50 câu
Nguyễn Hoà Lê

PRACTICE TEST 14

Tiếng Anh34 câu
Nguyễn Hoàng Đệ

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2024 LẦN 1

Tiếng Anh50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ

Thi thử Tiếng Anh THPT 2023 - Lần 1

Tiếng Anh50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ

Word Stress

Tiếng Anh50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ

KTTX UNIT 12 HKII 2022-2023

Tiếng Anh4 câu
Nguyễn Hoàng Đệ

BÙ ĐA NI

Tiếng Anh30 câu
Nguyễn Hoàng Đệ

TENSES

Tiếng Anh50 câu
Xem thêm

Lịch sử

Xem thêm

Địa lý

Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 60 PHÚT HỌC KÌ 2 LỚP 12

Địa lý40 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12 (1)

Địa lý20 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK 2 LỚP 10

Địa lý40 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI II NĂM 2021-2022 lớp 11

Địa lý40 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA THỬ LẦN 2 LỚP 12

Địa lý34 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA THỬ LỚP 12 LẦN 1

Địa lý40 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Địa lý20 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT lần 3

Địa lý20 câu
Xem thêm

Giáo dục công dân

Nguyễn Trung Tín

kiểm tra 15 ph cd

Giáo dục công dân4 câu
Vòng Toàn An

BÀI 1

Giáo dục công dân20 câu
Xem thêm

Tin học

Nguyễn Hữu Danh

kiểm tra lần 3

Tin học20 câu
Nguyễn Hữu Danh

Kiểm tra lần 3

Tin học20 câu
Nguyễn Hữu Danh

Kiểm tra giữa học kỳ I lần 2 (2021-2022) Trường THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu
Xem thêm

Công nghệ

La Việt Thy

Kiểm tra Công Nghệ 7 hệ số 1_lần 2

Công nghệ10 câu
Nguyễn Thành Trung

kiểm tra 15 lần 2 môn công nghệ 7

Công nghệ10 câu
Phan Công Thuấn

Kiểm tra thường xuyên

Công nghệ10 câu
Nguyễn Thành Trung

kiểm tra giữa học kỳ I môn công nghê 7 lần 2

Công nghệ25 câu
macdangkhoa

KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ GIỮA KÌ I 45 PHÚT( 9 giờ 30 sáng chủ nhật)

Công nghệ25 câu
La Việt Thy

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I _ CÔNG NGHỆ 7_Năm học 2021-2022

Công nghệ25 câu
Trương Hoài Thương

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 CÔNG NGHỆ 7 NĂM HỌC 2021-2022

Công nghệ25 câu
Xem thêm

Quốc phòng