Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài
ĐỀ KIỂM TRA THỬ LẦN 2 LỚP 12
Môn: Địa lý lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!