Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước
Ngô Thị Trường Giang

Ngô Thị Trường Giang

@Truonggiang

Chưa có bài giảng nào!