Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát, nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời
Ngô Thị Trường Giang

Ngô Thị Trường Giang

@Truonggiang

Chưa có bài giảng nào!