Có công mài sắt, có ngày nên kim
Ngân hàng bài giảng

Toán học

Tổng và hiệu của hai vectơ

- Định nghĩa phép cộng vectơ, quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành.- Tính chất trung điểm, trọng tâm.- Định nghĩa phép trừ vectơ, vectơ đối.

Ôn tập về Hàm số (Phần 1)

Chuẩn bị kiến thức cho HS lớp 12, bao gồm hàm số tuyến tính, hàm số bậc 2, giới hạn, đạo hàm...

Giới hạn của dãy số

Mục tiêu của bài này là hiểu được khái niệm giới hạn của dãy số, học sinh tính được các giới hạn dãy số đơn giản và tổng của cấp số nhân lùi vô hạn, biết sử dụng máy tính cầm tay trong giải toán trắc nghiệm và giải quyết được một số dạng toán thực tiễn.

Bài thu hoạch lớp đào tạo bồi dưỡng BÁO CÁO VIÊN cùng BITEXEDU

Lũy thừa - Giải Tích 12

Bài giảng về lũy thừa, khái niệm và tính chất của lũy thừa trong chương trình Giải Tích 12

Chuyên đề hàm ẩn kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Hàm ẩn là những hàm được cho không tường minh, thông thường ta hay gặp các hàm hợp được xây dựng trên các hàm đã cho trước.

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Ngữ văn

Tiếng Anh

Articles

Lịch sử

Địa lý

BÀI 11-12: THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG

CHUYÊN ĐỀ: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

BÀI 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

Giáo dục công dân

Tin học

Công nghệ

Quốc phòng