Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Ngân hàng bài giảng

Toán học

Giới hạn của dãy số

Mục tiêu của bài này là hiểu được khái niệm giới hạn của dãy số, học sinh tính được các giới hạn dãy số đơn giản và tổng của cấp số nhân lùi vô hạn, biết sử dụng máy tính cầm tay trong giải toán trắc nghiệm và giải quyết được một số dạng toán thực tiễn.

Bài thu hoạch lớp đào tạo bồi dưỡng BÁO CÁO VIÊN cùng BITEXEDU

Lũy thừa - Giải Tích 12

Bài giảng về lũy thừa, khái niệm và tính chất của lũy thừa trong chương trình Giải Tích 12

Chuyên đề hàm ẩn kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Hàm ẩn là những hàm được cho không tường minh, thông thường ta hay gặp các hàm hợp được xây dựng trên các hàm đã cho trước.

Chuyên đề Hình học không gian: Tỉ số thể tích

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ nghiên cứu về dạng toán tỉ số thể tích của khối chóp và khối lăng trụ, cũng như cách ứng dụng của chúng trong việc tính thể tích khối đa diện.

Phương trình lượng giác thường gặp

Các em sẽ được học về cách giải các phương trình lượng giác có dạng phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác và phương trình bậc nhất đối với sin và cos.

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Ngữ văn

Tiếng Anh

Articles

Lịch sử

Địa lý

BÀI 11-12: THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG

CHUYÊN ĐỀ: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

BÀI 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

Giáo dục công dân

Tin học

Công nghệ

Quốc phòng