Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát, nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời
Nguyễn Hoàng Đệ

Nguyễn Hoàng Đệ

@Nguyende

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!