Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Nguyễn Hoàng Đệ

Nguyễn Hoàng Đệ

@Nguyende

Lớp 10

KIỂM TRA GIỮA KỲ II KHỐI 10 (KIỂM TRA BÙ)

Tiếng Anh32 câu

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN KHỐI 10 2022-2023

Tiếng Anh20 câu

Từ vựng, Ngữ pháp Unit 3

Tiếng Anh10 câu

Kiểm tra thường xuyên Unit 2

Tiếng Anh20 câu

Kiểm tra Thường Xuyên Unit 1 Tiếng Anh 10 Bright

Tiếng Anh20 câu

Tiếng Anh 10 BRIGHT_UNIT 1_Đề 1

Tiếng Anh20 câu

Trả bài bù

Tiếng Anh10 câu

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 4 KHỐI 10

Tiếng Anh10 câu

KIỂM TRA CUỐI KỲ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2021-2022

Tiếng Anh50 câu

THI THỬ CUỐI KỲ 1 KHỐI 10 NĂM HỌC 2021-2022

Tiếng Anh40 câu
Lớp 12

Thi thử Tiếng Anh THPT 2023 - Lần 1

Tiếng Anh50 câu

Word Stress

Tiếng Anh50 câu

KTTX UNIT 12 HKII 2022-2023

Tiếng Anh4 câu

BÙ ĐA NI

Tiếng Anh30 câu

KTTX Bù K12

Tiếng Anh20 câu

TENSES

Tiếng Anh50 câu

Closest Meaning

Tiếng Anh49 câu

Communication

Tiếng Anh50 câu

Phonetic

Tiếng Anh50 câu

KIỂM TRA GIỮA KỲ II LẦN 2 CHO HỌC SINH VẮNG

Tiếng Anh40 câu

Adverbial Clause of Time

Tiếng Anh50 câu

Articles

Tiếng Anh40 câu

Bài tập về nhà (hệ số 1)

Tiếng Anh20 câu

Ôn Tập THPT Tiếng Anh 2022 tập 1

Tiếng Anh65 câu

KIỂM TRA CUỐI KỲ TRƯỜNG HỢP 2 KHỐI 12 2021-2022

Tiếng Anh20 câu

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 4 KHỐI 12

Tiếng Anh10 câu

THI THỬ CUỐI KỲ I KHỐI 12 2021-2022

Tiếng Anh50 câu

KIỂM TRA CUỐI KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2021-2022

Tiếng Anh50 câu

Đề ôn tập Unit 1

Tiếng Anh6 câu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Tiếng Anh50 câu

Ôn THPT Tiếng Anh

Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2021 CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC

Tiếng Anh30 câu