Học hành vất vả kết quả ngọt bùi
Nguyễn Hoàng Đệ

Nguyễn Hoàng Đệ

@Nguyende

Lớp 10

Trả bài bù

Tiếng Anh10 câu

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 4 KHỐI 10

Tiếng Anh10 câu

KIỂM TRA CUỐI KỲ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2021-2022

Tiếng Anh50 câu

THI THỬ CUỐI KỲ 1 KHỐI 10 NĂM HỌC 2021-2022

Tiếng Anh40 câu
Lớp 12

Closest Meaning

Tiếng Anh49 câu

Communication

Tiếng Anh50 câu

Phonetic

Tiếng Anh50 câu

KIỂM TRA GIỮA KỲ II LẦN 2 CHO HỌC SINH VẮNG

Tiếng Anh40 câu

Adverbial Clause of Time

Tiếng Anh50 câu

Articles

Tiếng Anh40 câu

Bài tập về nhà (hệ số 1)

Tiếng Anh20 câu

Ôn Tập THPT Tiếng Anh 2022 tập 1

Tiếng Anh65 câu

KIỂM TRA CUỐI KỲ TRƯỜNG HỢP 2 KHỐI 12 2021-2022

Tiếng Anh20 câu

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 4 KHỐI 12

Tiếng Anh10 câu

THI THỬ CUỐI KỲ I KHỐI 12 2021-2022

Tiếng Anh50 câu

KIỂM TRA CUỐI KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2021-2022

Tiếng Anh50 câu

Đề ôn tập Unit 1

Tiếng Anh6 câu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Tiếng Anh50 câu

Ôn THPT Tiếng Anh

Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2021 CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC

Tiếng Anh30 câu