Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước
Nguyễn Hoàng Đệ

Nguyễn Hoàng Đệ

@Nguyende

Tài nguyên của Nguyễn Hoàng Đệ

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG
0 KM/H