Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Huỳnh Phú Sĩ

Huỳnh Phú Sĩ

@huynhphusi

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!