Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Huỳnh Phú Sĩ

Huỳnh Phú Sĩ

@huynhphusi

Lớp 10

Ôn tập kiểm tra HK2 Toán 10

Toán80 câu

Đề ôn tập HK2

Toán40 câu

KIỂM TRA HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP

Toán10 câu

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng (nâng cao)

Toán10 câu

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Toán10 câu

Lý thuyết phương trình đường thẳng

Toán10 câu

Luyện tập Phương trình tham số

Toán10 câu

Kiểm tra Vị trí tương đối, góc và khoảng cách

Toán10 câu

Ôn tập giữa HK2 Toán 10 (2023-2024) - Đề 2

Toán35 câu

Ôn tập giữa HK2 Toán 10 (2023-2024) - Đề 1

Toán35 câu

Kiểm tra Hàm số

Toán7 câu

Kiểm tra Tích của vectơ với một số

Toán10 câu

Kiểm tra Số gần đúng - Sai số

Toán10 câu

Ôn tập giữa học kì 1 Toán 10 (2023-2024)

Toán25 câu

Kiểm tra Giữa HK1 Toán 10 (2023-2024)

Toán35 câu

Kiểm tra Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

Toán10 câu

Đề thi HK2 lần 2 lớp 10 Trường THCS&THPT Mỹ Thuận - Vĩnh Long (2019-2020)

Toán40 câu

Luyện tập Giá trị lượng giác của một cung

Toán20 câu

Kiểm tra Cung và góc lượng giác

Toán10 câu

Kiểm tra Phương trình đường thẳng

Toán20 câu

Kiểm tra Dấu tam thức bậc hai

Toán15 câu

Kiểm tra Phương trình đường thẳng

Toán20 câu

Kiểm tra Nhị thức bậc nhất

Toán20 câu

Kiểm tra Giải tam giác

Toán20 câu

Test năng lực Bất phương trình một ẩn

Toán10 câu

Luyện tập Bất đẳng thức

Toán10 câu

Kiểm tra HK1 Toán 10 - THPT Nam Duyên Hà (Thái Bình) 2020-2021

Toán50 câu

Kiểm tra HK1 Toán 10 - THPT Lê Lợi (Quảng Trị) 2020-2021

Toán40 câu

Đề thi HK1 lớp 10 Trường THCS&THPT Mỹ Thuận - Vĩnh Long

Toán40 câu

Kiểm tra HK1 Toán 10 (2021-2022) - THPT Đoàn Thị Điểm

Toán50 câu

Kiểm tra Tích vô hướng

Toán10 câu

Luyện tập Hệ trục tọa độ

Toán20 câu

Kiểm tra giữa HK1 Toán 10 (2021-2022) - THCS-THPT Mỹ Thuận (Vĩnh Long)

Toán40 câu

Ôn tập Đại số 10 - Chương 3

Toán20 câu

Luyện tập Hệ phương trình - Đại số 10 chương 3

Toán10 câu

Kiểm tra định kỳ Chương 2 ĐS10

Toán20 câu

Kiểm tra giữa HK1 (2021-2022) - THPT Yên Lạc (Vĩnh Phúc)

Toán35 câu

Kiểm tra giữa HK1 (2021-2022) - THPT Duy Tân (Kon Tum)

Toán28 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 - THPT NÚI THÀNH (2021 - 2022)

Toán20 câu

Kiểm tra Phương trình - Đại Số 10

Toán20 câu

Kiểm tra Hệ trục tọa độ

Toán10 câu

Kiểm tra Hàm số bậc hai

Toán10 câu

Luyện tập Hàm số bậc hai

Toán10 câu

Kiểm tra Hàm số và Hàm số bậc nhất

Toán20 câu

Kiểm tra Tổng và hiệu hai vectơ

Toán10 câu

Kiểm tra Chương 1 - Đại số 10

Toán40 câu

Kiểm tra Tập hợp (Tổng hợp)

Toán30 câu

Kiểm tra Vectơ

Toán10 câu

Kiểm tra Mệnh đề

Toán10 câu

Kiểm tra đầu năm Toán 10

Toán40 câu
Lớp 11

Luyện tập Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Toán13 câu

Ôn tập giữa HK2 môn Toán 11 - Đề 1

Toán35 câu

Kiểm tra Phương pháp quy nạp toán học

Toán13 câu

Kiểm tra năng lực HK1 Toán 11

Toán35 câu

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số chương 2 lớp 11 Trường THPT Phan Văn Trị - Cần Thơ (2018-2019)

Toán23 câu

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học chương 2 lớp 11 Trường THPT Vũ Quang - Hà Tĩnh (2018-2019)

Toán26 câu

Đề kiểm tra giữa HK1 năm học 2021-2022 - Trường THPT Duy Tân (Kon Tum)

Toán28 câu

Kiểm tra Phép tịnh tiến

Toán27 câu

Kiểm tra Giải tích 11 chương 5 - THPT Triệu Quang Phục 2018-2019

Toán20 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG 5 - THPT NAM HÀ (ĐỒNG NAI)

Toán20 câu

Kiểm tra Đạo hàm của hàm số

Toán20 câu

Kiểm tra Giới hạn của dãy số

Toán20 câu

Kiểm tra Đại số 11 - Chương 3

Toán20 câu

Luyện tập Cấp số nhân

Toán10 câu

Kiểm tra Cấp số cộng

Toán10 câu

Kiểm tra Dãy số

Toán10 câu

Luyện tập Phương pháp quy nạp Toán học

Toán10 câu

Kiểm tra giữa HK1 Toán 11 (2021-2022) - THCS-THPT Mỹ Thuận (Vĩnh Long)

Toán50 câu

Kiểm tra giữa HK1 Toán 11 - THPT Lê Lợi (Quảng Trị) 2020-2021

Toán50 câu

Kiểm tra HK1 Toán 11 (2020-2021) - Kon Tum

Toán25 câu

Ôn tập HK1 Toán 11 - Đề 1

Toán40 câu

Luyện tập Xác suất

Toán

Kiểm tra giữa HK1 Toán 11 (2021-2022) - THCS-THPT Mỹ Thuận (Vĩnh Long)

Toán40 câu

Ôn tập Đại số 11 - Chương 2

Toán24 câu

Kiểm tra 45p Đại Số 11 chương 2 (2017-2018)

Toán20 câu

Kiểm tra giữa HK1 (2021-2022) - THPT Hướng Hóa (Quãng Trị)

Toán22 câu

Kiểm tra giữa HK1 Toán 11 (2021-2022) - THCS-THPT Mỹ Thuận (Vĩnh Long)

Toán40 câu

Kiểm tra giữa HK1 (2021-2022) - THPT Đoan Hùng (Phú Thọ)

Toán23 câu

Kiểm tra giữa HK1 (2021-2022) - THPT Duy Tân (Kon Tum)

Toán28 câu

Ôn tập Phép biến hình trong mặt phẳng

Toán20 câu

Ôn tập Lượng giác 11

Toán40 câu

Kiểm tra Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Toán10 câu

Luyện tập Phép tịnh tiến - Phép Quay - Phép Vị tự

Toán20 câu

Kiểm tra Quy tắc cộng và nhân

Toán10 câu

Đề kiểm tra một tiết ĐS&GT 11 chương 1 trường Hòa Bình – Vĩnh Long

Toán20 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 11 - ĐỀ 2

Toán20 câu

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Toán20 câu

Kiểm tra Phép vị tự

Toán10 câu

Kiểm tra 1 tiết Đại Số-Giải Tích chương 1 lớp 11 Trường THPT Tân Lược - Vĩnh Long (2019-2020)

Toán20 câu

Review of chapter 1 - Trigonometric functions and equations

Toán20 câu

Kiểm tra Phép tịnh tiến

Toán10 câu

Kiểm tra Hàm số Lượng giác

Toán20 câu

Kiểm tra đầu năm Đại Số 11

Toán20 câu
Lớp 12

Kiểm tra Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

Toán14 câu

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2019

Toán50 câu

Kiểm tra Chuyên đề 7 (Hình học Oxyz)

Toán40 câu

Kiểm tra Chuyên đề 5 & 6 (Đa diện & tròn xoay)

Toán25 câu

Kiểm tra Chuyên đề 4 (Số phức)

Toán25 câu

Kiểm tra Chuyên đề 3 (Nguyên hàm - Tích phân)

Toán25 câu

Kiểm tra Chuyên đề 2

Toán25 câu

Kiểm tra Chuyên đề 1

Toán40 câu

Kiểm tra Chuyên đề 8 (12A5)

Toán40 câu

Kiểm tra Chuyên đề 8 (12A4)

Toán20 câu

Kiểm tra Số phức cơ bản

Toán20 câu

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 - Vĩnh Long (2023-2024)

Toán50 câu

Đề thi HK1 môn Toán 12 - Hà Nam (2021-2022)

Toán50 câu

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 - Cần Thơ (2022-2023)

Toán50 câu

Kiểm tra Thể tích khối đa diện

Toán20 câu

Đề khảo sát Toán 12 năm 2022 – 2023 cụm chuyên môn số 6 – Đắk Lắk

Toán50 câu

Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 12 - Trường THPT Trưng Vương (2022-2023)

Toán32 câu

Kiểm tra Phương pháp tọa độ trong không gian

Toán20 câu

Đề thi HK1 môn Toán 12 - Hà Nam (2021-2022)

Toán50 câu

Kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2021–2022 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk

Toán30 câu

Đề thi HK1 môn Toán 12 - Vĩnh Long (2019-2020)

Toán40 câu

Kiểm tra chất lượng đầu năm Toán 12

Toán30 câu

Đề thi thử tốt nghiệp THPT - Hà Tĩnh (2021 - 2022)

Toán50 câu

Đề thi thử tốt nghiệp THPT - Cần Thơ (2021 - 2022)

Toán50 câu

Đề luyện tốc độ số 5

Toán12 câu

Đề thi thử tốt nghiệp THPT - Bình Thuận (2019 - 2020)

Toán50 câu

Đề thi HK2 môn Toán 12 - Kon Tum (2020-2021)

Toán50 câu

Kiểm tra Giải tích và Hình học 12 HK2

Toán50 câu

Kiểm tra Số phức

Toán20 câu

Kiểm tra Tích phân

Toán20 câu

Luyện tập Phương trình đường thẳng

Toán20 câu

Kiểm tra Phương trình mặt phẳng

Toán20 câu

Luyện tập Phương trình mặt phẳng

Toán20 câu

Luyện tập Tích phân

Toán20 câu

Kiểm tra Nguyên hàm

Toán20 câu

Kiểm tra Tọa độ không gian

Toán20 câu

Luyện tập Tọa độ không gian

Toán22 câu

Luyện tập Nguyên hàm

Toán10 câu

Kiểm tra HK1 Toán 12 (2021-2022) - THPT Mỹ Thuận (Vĩnh Long)

Toán50 câu

Kiểm tra HK1 Toán 12 (2021-2022) - Quảng Nam

Toán32 câu

Kiểm tra HK1 Toán 12 (2019-2020) - Đồng Nai

Toán50 câu

Kiểm tra HK1 Toán 12 (2021-2022) - Hậu Giang

Toán50 câu

Kiểm tra HK1 Toán 12 (2021-2022) - Bạc Liêu

Toán50 câu

Đề thi HK1 Toán 12 Vĩnh Long (2020 - 2021)

Toán50 câu

Luyện tập Nón - Trụ - Cầu

Toán20 câu

Kiểm tra một tiết GT 12 chương 3 - THPT Thanh Miện (Hải Dương)

Toán25 câu

Ôn tập Giải tích 12 - Chương 2

Toán30 câu

Kiểm tra 45p Giải Tích 12 Chương 2 (2018-2019)

Toán20 câu

Kiểm tra giữa HK1 Toán 12 (2021-2022) - THCS-THPT Mỹ Thuận (Vĩnh Long)

Toán40 câu

Luyện tập Mặt nón và mặt trụ

Toán30 câu

Kiểm tra Hàm số mũ và Hàm số logarit

Toán20 câu

Kiểm tra Logarit

Toán10 câu

Luyện tập Logarit

Toán30 câu

Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Thái Bình – Quảng Nam

Toán32 câu

Luyện tập Hàm số lũy thừa

Toán20 câu

Luyện tập Lũy thừa

Toán20 câu

Kiểm tra Khối đa diện lồi và đa diện đều

Toán20 câu

Kiểm tra 45p Giải Tích 12 Chương 1 - Trường THCS-THPT Mỹ Thuận (2019-2020)

Toán20 câu

Kiểm tra bài 5.Khảo sát hàm số

Toán20 câu

Kiểm tra Đường tiệm cận

Toán20 câu

Kiểm tra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Toán10 câu

Kiểm tra Cực trị của hàm số

Toán30 câu

Kiểm tra Khái niệm về Khối đa diện

Toán20 câu

Kiểm tra Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Toán20 câu

Kiểm tra đầu năm Toán 12 - Đề số 6

Toán30 câu

Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1

Toán50 câu

Kiểm tra đầu năm Toán 12 - Đề số 5

Toán15 câu

Đề tham khảo số 6 ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 Gia Lai

Toán50 câu

Kiểm tra đầu năm Toán 12 - Đề số 4

Toán15 câu

Đề tham khảo số 5 ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 Gia Lai

Toán50 câu

Đề tham khảo số 4 ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 Gia Lai

Toán50 câu

Kiểm tra đầu năm Toán 12 - Đề số 3

Toán10 câu

Đề tham khảo số 3 ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 Gia Lai

Toán50 câu

Đề tham khảo số 2 ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 Gia Lai

Toán50 câu

Kiểm tra đầu năm Toán 12 - Đề số 2

Toán20 câu

Kiểm tra đầu năm Toán 12 - Đề số 1

Toán10 câu

Đề tham khảo số 1 ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 Gia Lai

Toán50 câu

Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1 - Bộ Giáo Dục

Toán50 câu