Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
Huỳnh Phú Sĩ

Huỳnh Phú Sĩ

@huynhphusi

Dành cho lớp 12A4

Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo có thể tích không đổi bằng $8$m$^3$, thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng là $100.000$ đồng/m$^2$, giá tôn làm thành xung quanh thùng là $50.000$ đồng/m$^2$. Hỏi người bán gạo đó cần đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu để chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất?

  1. $3$m
  2. $1,5$m
  3. $2$m
  4. $1$m
Dành cho lớp 11A2

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $AD$. Tìm giao tuyến của $(SAB)$ và $(SCD)$.

Dành cho lớp 11A1

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $AD$. Tìm giao tuyến của $(SAB)$ và $(SCD)$.

Dành cho học sinh lớp 12A1 và 12A2

Cho hàm số $y=f(x)=\begin{cases}x^2+3 &\text{khi }x\geq1\\ 5-x &\text{khi }x<1\end{cases}$. Tính $$I=2\int\limits_0^{\tfrac{\pi}{2}}f\left(\sin x\right)\cos x\mathrm{\,d}x+3\int\limits_0^1f\left(3-2x\right)\mathrm{\,d}x$$