Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Huỳnh Phú Sĩ

Huỳnh Phú Sĩ

@huynhphusi

Toán học

Nhị thức Newton

Bài giảng Nhị thức Newton theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Toán học

Luyện tập Quy tắc đếm

Ôn tập Quy tắc cộng và quy tắc nhân

Toán học

Tổng và hiệu của hai vectơ

- Định nghĩa phép cộng vectơ, quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành.- Tính chất trung điểm, trọng tâm.- Định nghĩa phép trừ vectơ, vectơ đối.

Toán học

Ôn tập về Hàm số (Phần 2)

Chuẩn bị kiến thức cho HS lớp 12, bao gồm hàm số tuyến tính, hàm số bậc 2, giới hạn, đạo hàm...

Toán học

Ôn tập về Hàm số (Phần 1)

Chuẩn bị kiến thức cho HS lớp 12, bao gồm hàm số tuyến tính, hàm số bậc 2, giới hạn, đạo hàm...

Toán học

Giới hạn của dãy số

Mục tiêu của bài này là hiểu được khái niệm giới hạn của dãy số, học sinh tính được các giới hạn dãy số đơn giản và tổng của cấp số nhân lùi vô hạn, biết sử dụng máy tính cầm tay trong giải toán trắc nghiệm và giải quyết được một số dạng toán thực tiễn.

Toán học

Bài thu hoạch lớp đào tạo bồi dưỡng BÁO CÁO VIÊN cùng BITEXEDU

Toán học

Lũy thừa - Giải Tích 12

Bài giảng về lũy thừa, khái niệm và tính chất của lũy thừa trong chương trình Giải Tích 12

Toán học

Chuyên đề hàm ẩn kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Hàm ẩn là những hàm được cho không tường minh, thông thường ta hay gặp các hàm hợp được xây dựng trên các hàm đã cho trước.

Toán học

Chuyên đề Hình học không gian: Tỉ số thể tích

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ nghiên cứu về dạng toán tỉ số thể tích của khối chóp và khối lăng trụ, cũng như cách ứng dụng của chúng trong việc tính thể tích khối đa diện.

Toán học

Phương trình lượng giác thường gặp

Các em sẽ được học về cách giải các phương trình lượng giác có dạng phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác và phương trình bậc nhất đối với sin và cos.

Toán học

Chuyên đề tham số kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Đây là bài giảng chuyên đề về tham số, giới thiệu một số tình huống liên quan đến sự đồng biến và nghịch biến của hàm số.

Toán học

Phương trình lượng giác cơ bản

Các em sẽ được học cách giải các phương trình lượng giác ở mức độ đơn giản.

Toán học

Đường tiệm cận - Giải Tích 12

Chúng ta sẽ tìm hiểu về đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang và sự tồn tại của chúng.

Toán học

Khái niệm về khối đa diện - Hình Học 12

Tìm hiểu về hình đa diện và khối đa diện, lắp ghép khối đa diện.

Toán học

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT & GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

Tìm hiểu về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số và cách tìm.

Toán học

Cực trị của hàm số - Giải Tích 12

Các em sẽ được học về cực đại và cực tiểu của hàm số, cách tìm cực trị của hàm số dựa vào đạo hàm.

Toán học

Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - Giải Tích 12

Em sẽ được học cách sử dụng đạo hàm để xét tính tăng, giảm của một hàm số bất kỳ.

Toán học

Đạo hàm cấp hai của hàm số - Giải Tích 11

Trong bài này, ta sẽ được học về đạo hàm cấp 2 và ứng dụng của nó.

Toán học

Giới thiệu sơ lược chương trình Toán 12 cơ bản

Giới thiệu sơ lược chương trình Toán 12 cơ bản trong chương trình hiện hành.