Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát, nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời
Huỳnh Phú Sĩ

Huỳnh Phú Sĩ

@huynhphusi

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!