Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học
Huỳnh Phú Sĩ

Huỳnh Phú Sĩ

@huynhphusi

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!