Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới
Huỳnh Phú Sĩ

Huỳnh Phú Sĩ

@huynhphusi

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!