Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Cô Hương Địa

Cô Hương Địa

@Huongdiaqt

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!