Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I _ CÔNG NGHỆ 7_Năm học 2021-2022
Môn: Công nghệ lớp 7

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!