Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
La Việt Thy
17:44 09/01/2022
La Việt Thy
17:06 09/01/2022
La Việt Thy
10:11 03/01/2022