Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
VL12-LUYỆN ĐỀ GIỮA HKI
Môn: Vật lý lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!