Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học
VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

@Ngocannhien

Lớp 10

VL10-BÀI TẬP CÁC LỰC CƠ HỌC

Vật lý27 câu

KIỂM TRA GIỮA HKI-VẬT LÝ 10

Vật lý40 câu

VL10-BÀI 11- LỰC HẤP DẪN

Vật lý17 câu

VẬT LÝ 10

Vật lý10 câu
Lớp 12

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I VẬT LÝ 12 - 12A4 (2021-2022)

Vật lý40 câu

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I VẬT LÝ 12 - 12A5 (2021-2022)

Vật lý40 câu

VẬT LÝ 12-CHƯƠNG 3-LUYỆN ĐỀ 2

Khác20 câu

CHƯƠNG 3-MÁY BIẾN ÁP

Vật lý12 câu

CHƯƠNG 3-MÁY PHÁT ĐIỆN-ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Vật lý8 câu

VL12-LUYỆN ĐỀ GIỮA HKI

Vật lý30 câu

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I-CÔNG NGHỆ 12

Công nghệ25 câu

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I-LỚP 12- MÔN VẬT LÝ

Vật lý40 câu