Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

@Ngocannhien

Chưa có bài giảng nào!