Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

@Ngocannhien

Bạn cần đăng nhập để có thể nhắn tin cho giáo viên này!