Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 CÔNG NGHỆ 7 NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Công nghệ lớp 7

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!