Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước
Trương Hoài Thương

Trương Hoài Thương

@mrlove

Bạn cần đăng nhập để có thể nhắn tin cho giáo viên này!