Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ GIỮA KÌ I 45 PHÚT( 9 giờ 30 sáng chủ nhật)
Môn: Công nghệ lớp 8

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!