Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
macdangkhoa

macdangkhoa

@khoamythuan@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để có thể nhắn tin cho giáo viên này!