Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
KIỂM TRA GIỮA HKI-VẬT LÝ 10
Môn: Vật lý lớp 10

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!