Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
kiểm tra giữa kì học kỳ 2 môn hóa 11
Môn: Hóa học lớp 11

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!