Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học
Thạch Thị Hồng Thấm

Thạch Thị Hồng Thấm

@thachtham82

Hóa học

Bài tập este - chất béo