Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi
Thạch Thị Hồng Thấm

Thạch Thị Hồng Thấm

@thachtham82

Lớp 11

kiem tra huu co lan lop 11a3

10 câu

KIEM TRA HUU CO 11 LAN 3

Hóa học10 câu

KIEM TRA HUU CO 11 LAN 2

Hóa học10 câu

kiểm tra giữa kì học kỳ 2 môn hóa 11

Hóa học30 câu

kiểm tra 15 phút hóa 11 lần 1 học kỳ 2

Hóa học10 câu

kiểm tra chương 1 sự điện li lớp 11

Hóa học10 câu

kiểm tra đại cương hữu cơ 11

10 câu

kiểm tra 15 phút hóa 11

Hóa học10 câu

KIỂM TRA GIỮA KỲ

Hóa học25 câu

Kiểm tra Sự điện li

Hóa học20 câu
Lớp 12

kiểm tra vô cơ 12 lần 3

Hóa học10 câu

KIEM TRA VO CO 12 LAN 2

Hóa học10 câu

KIEM TRA VO CO 12 LAN 1

Hóa học10 câu

kiểm tra chương este lipit lớp 12 lần 2

Hóa học10 câu

kiểm tra vô cơ 12

Hóa học10 câu

KIỂM TRA CHƯƠNG POLIME LỚP 12

Hóa học10 câu

kiểm tra chương este và lipit

Hóa học20 câu