Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
Thạch Thị Hồng Thấm

Thạch Thị Hồng Thấm

@thachtham82

Tài nguyên của Thạch Thị Hồng Thấm

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG
0 KM/H