Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Thạch Thị Hồng Thấm

Thạch Thị Hồng Thấm

@thachtham82

Bạn cần đăng nhập để có thể nhắn tin cho giáo viên này!