Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Kiểm tra giữa học kỳ I lần 2 (2021-2022) Trường THCS & THPT Mỹ Thuận
Môn: Tin học lớp 8

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!