Có công mài sắt, có ngày nên kim
Nguyễn Hữu Danh

Nguyễn Hữu Danh

@nguyenhuudanh

Lớp 8

Kiểm tra lần 3

Tin học20 câu

Kiểm tra lần 2 Tin học 8

Tin học20 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I lần 2 (2021-2022) Trường THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu

Kiểm tra giữa HK I (2021-2022) THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu
Lớp 9

kiểm tra lần 3

Tin học20 câu

Kiểm tra lần 2 Tin học 9

Tin học20 câu

Kiểm tra Giữa Học kỳ 1 lần 2 (2021-2022) Trường THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I (2021-2022) THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu