Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
thực hành bài tập
Môn: Sinh học lớp 6

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!