Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
TRƯƠNG NGỌC AN THI

TRƯƠNG NGỌC AN THI

@anthi

Lớp 6

thực hành bài tập

Sinh học5 câu
Lớp 9

Sinh học

Toán2 câu