Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
TRƯƠNG NGỌC AN THI

TRƯƠNG NGỌC AN THI

@anthi

Bạn cần đăng nhập để có thể nhắn tin cho giáo viên này!