Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
kiểm tra lần 3
Môn: Tin học lớp 9

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!