Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12 (1)
Môn: Địa lý lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!