Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
TRẦN THỊ TÚ ANH

TRẦN THỊ TÚ ANH

@tuanh1985

TRẦN THỊ TÚ ANH
20:27 09/12/2021