Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài
15 phút lần 2
Môn: Công nghệ lớp 10

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!