Học hành vất vả kết quả ngọt bùi
Ngân hàng đề

Toán học

Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

Toán học14 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2019

Toán học50 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 7 (Hình học Oxyz)

Toán học40 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 5 & 6 (Đa diện & tròn xoay)

Toán học25 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 4 (Số phức)

Toán học25 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Ôn tập kiểm tra HK2 Toán 10

Toán học80 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 3 (Nguyên hàm - Tích phân)

Toán học25 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 2

Toán học25 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Đề ôn tập HK2

Toán học40 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 1

Toán học40 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 8 (12A5)

Toán học40 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Chuyên đề 8 (12A4)

Toán học20 câu
Huỳnh Phú Sĩ

KIỂM TRA HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP

Toán học10 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng (nâng cao)

Toán học10 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Toán học10 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Lý thuyết phương trình đường thẳng

Toán học10 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Luyện tập Phương trình tham số

Toán học10 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Vị trí tương đối, góc và khoảng cách

Toán học10 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Kiểm tra Số phức cơ bản

Toán học20 câu
Huỳnh Phú Sĩ

Ôn tập giữa HK2 Toán 10 (2023-2024) - Đề 2

Toán học35 câu