Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới
Ngân hàng đề

Công nghệ

La Việt Thy

Kiểm tra Công Nghệ 7 hệ số 1_lần 2

Công nghệ10 câu
Phan Công Thuấn

Kiểm tra học kỳ I

Công nghệ38 câu
Nguyễn Thành Trung

kiểm tra 15 lần 2 môn công nghệ 7

Công nghệ10 câu
Phan Công Thuấn

Kiểm tra thường xuyên

Công nghệ10 câu
Nguyễn Thành Trung

kiểm tra giữa học kỳ I môn công nghê 7 lần 2

Công nghệ25 câu
macdangkhoa

KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ GIỮA KÌ I 45 PHÚT( 9 giờ 30 sáng chủ nhật)

Công nghệ25 câu
VÕ ĐỨC YẾN NGỌC

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I-CÔNG NGHỆ 12

Công nghệ25 câu
La Việt Thy

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I _ CÔNG NGHỆ 7_Năm học 2021-2022

Công nghệ25 câu
Trương Hoài Thương

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 CÔNG NGHỆ 7 NĂM HỌC 2021-2022

Công nghệ25 câu
Phan Công Thuấn

Kiểm tra giữa học kỳ I(Dự phòng)

Công nghệ25 câu
Trương Hoài Thương

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CÔNG NGHỆ 7_LẦN THỨ III

Công nghệ10 câu
Phan Công Thuấn

Kiểm tra giữa học kỳ I

Công nghệ25 câu
macdangkhoa

công nghệ 8

Công nghệ10 câu
Nguyễn Thành Trung

kiểm tra 15 phút công nghệ 7a1

Công nghệ10 câu
La Việt Thy

Kiểm tra Công Nghệ 7_Hệ số 1_Lần 1

Công nghệ10 câu