Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Kiểm tra thường xuyên
Môn: Công nghệ lớp 9

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!