Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Kiểm tra thường xuyên
Môn: Công nghệ lớp 9

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!