Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Phan Công Thuấn

Phan Công Thuấn

@phancongthuan

Bạn cần đăng nhập để có thể nhắn tin cho giáo viên này!