Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
Phan Công Thuấn

Phan Công Thuấn

@phancongthuan

Tài nguyên của Phan Công Thuấn

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG
0 KM/H