Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát, nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời
Nguyễn Hoà Lê

Nguyễn Hoà Lê

@NguyenHoaLe

Nguyễn Hoà Lê
10:30 10/12/2021
Nguyễn Hoà Lê
14:54 08/11/2021
Nguyễn Hoà Lê
20:31 24/09/2021
KT thử
10 câu