Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Nguyễn Hoà Lê

Nguyễn Hoà Lê

@NguyenHoaLe

Nguyễn Hoà Lê
10:30 10/12/2021
Nguyễn Hoà Lê
14:54 08/11/2021
Nguyễn Hoà Lê
20:31 24/09/2021
KT thử
10 câu