Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Môn: Địa lý lớp 10

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!