Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
VL10-BÀI TẬP CÁC LỰC CƠ HỌC
Môn: Vật lý lớp 10

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!