Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài
ĐỀ KIỂM TRA 25 PHÚT HOÁ 8 (LẦN THỨ IV)
Môn: Hóa học lớp 8

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!